Privacy – Alg. voorwaarden – Leveringsbeleid

Door deze website, expeditionitalia.com, te gebruiken, stem je in met deze disclaimer - privacybeleid - algemene voorwaarden - retour en leveringsbeleid.

Op deze pagina vind je de belangrijkste gegevens over de werkwijze van expeditionitalia.com en het gebruik van persoonsgegevens. Al het onderstaande is van toepassing op expeditionitalia.com. Wij leggen hier uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden jou aan deze zorgvuldig te lezen.


Wie zijn wij?

Wij zijn Expedition Italia en zijn een onderdeel van de Stichting The Art Of Nature Foundation. Wij zijn gevestigd in Hengelo (Ov.), ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 71776672Wij zijn schriftelijk te bereiken via info@expeditionitalia.com


Wat doen wij?

expeditionitalia.com publiceert en deelt informatie over het land Italië, verzameld via het internet, boeken en eigen ervaringen via expeditionitalia.com. Daarnaast publiceert expeditionitalia.com informatie over reizen, trips, tickets en producten die gerelateerd zijn aan het land Italië.
expeditionitalia.com besteed aandacht aan de verspreiding van het begrip The Art Of Nature en alles wat daarmee samen hangt.

Wij verkopen digitale producten en verlenen diensten die te maken hebben met Italië. Wij organiseren cursussen, lezingen, trainingen, speciale dagen, workshops, webinars en soortgelijke media om onze kennis en boodschap te verspreiden. Daarnaast publiceren wij boeken en andere producten op het gebied van emigreren naar Italië en maken wij gebruik van affiliate links.

Expedition Italia besteed aandacht aan de verspreiding van het begrip The Art Of Nature en alles wat daarmee samen hangt.
Expedition Italia publiceert en deelt informatie over het land Italië en assisteert en begeleidt alles en iedereen dat met deze zaken te maken heeft.
Expedition Italia geeft boeken uit over Italië en alles wat daarmee te maken heeft, geeft commentaar op blogs, social media en andere kanalen.
  


Privacy

Expeditionitalia.com respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en behandelt persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk. Persoonlijke gegevens die ingevoerd zijn op expeditionitalia.com zullen nooit verkocht of overgedragen worden aan externe partijen.

Toepassing
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle contacten die wij als Expedition Italia met jou hebben. Bijvoorbeeld via de website, social media, mail, telefoon, whatsapp of via contactformulieren.
 
Doeleinden
Expedition Italia acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
- het verlenen van onze diensten;
- het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan jou te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen;
- verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
 
Eisen
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
- wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
- wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
- wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
- wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 
Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Welke gegevens?
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
- NAW gegevens
- Telefoonnummer
- Factuuradres
- E-mailadres
- Betalingsgegevens
- Bedrijfsgegevens
- Financiële gegevens
- Persoonlijke voorkeuren
En soms als dat nodig is voor de dienstverlening ook gezondheidsgegevens. Uiteraard doen wij dit alleen als jij hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 
Verstrekking aan derden
Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
 
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. Hierbij worden de laatste technieken gebruikt om de beveiliging te garanderen.
 
Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Bij aanvang van de samenwerking wordt jouw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. We versturen deze maximaal 2 keer per maand. Wij houden niet van spammen!
 
Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jou onze diensten te verlenen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).
 
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden jou aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb jij ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Inzage en wijzigen van je gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je ten allen tijde contact met ons opnemen via ondergenoemde gegevens.
Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat jij de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij jou daarbij vragen om zich adequaat te identificeren.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld op de website expeditionitalia.com te raadplegen, zodat jij van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Cookies

Voor het opslaan van informatie maken wij gebruik van cookies. Deze informatie gebruiken wij om het online gebruiksgemak van de bezoekers te vergroten, om bezoekersaantallen te meten en om ervoor te zorgen dat de website zo soepel mogelijk draait. Op deze manier kunnen wij nagaan wat er bijvoorbeeld verbeterd moet worden aan de website.

Voorbeelden van gegevens die wij in kunnen zien zijn: welke browser wordt gebruikt om expeditionitalia.com te bezoeken, hoeveel tijd er wordt besteed op de website en welke blogs en pagina’s gelezen worden. Deze informatie houden wij bij via Google Analytics.

Als je gebruik maakt van de website, gaan we er vanuit dat je hiermee instemt. Mocht je de cookie-instellingen willen wijzigen, dan kan je dit doen in je browser instellingen.

Social Media
Op deze website zijn buttons voor social media opgenomen; Facebook, Pinterest, Instagram. Deze buttons werken door een code die van deze websites zelf afkomstig is. Deze code zorgt ervoor dat er cookies geplaatst worden, wij hebben hier geen invloed op. Hun eigen privacyverklaring geeft aan wat zij met de persoonsgegevens doen.


Links naar andere websites

Om onze bezoekers van de beste informatie te kunnen voorzien linken wij regelmatig naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze websites te vinden is. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor de privacy richtlijnen van deze websites.


Affiliate links

Op expeditionitalia.com worden regelmatig affiliate links geplaatst. Via deze links wordt verwezen naar de website van een product of accommodatie. Wanneer dit product wordt aangeschaft ontvangt expeditionitalia.com hierover een kleine vergoeding. Jij als koper betaalt hier niets extra’s voor. Dit helpt ons om de website gaande te houden. Alvast hartelijk dank daarvoor!Beschikbaarheid tours, tickets en bestemmingen

Helaas hebben wij geen direct inzicht in de beschikbaarheid van de accommodaties, wel kun je deze zien op de websites van onze partners. Hier kan je direct zoeken in het het land Italië en de periode van verblijf. expeditionitalia.com is niet aansprakelijk voor de geboekte de tours, tickets en bestemmingen. 


Contact opnemen met expeditionitalia.com

Heb je vragen en/of opmerkingen over deze disclaimer & privacy policy of heb jij een onjuistheid ontdekt in één van de artikelen? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar info@expeditionitalia.com.

E-mailadressen en persoonsgegevens die je aan ons toevertrouwt wanneer je contact met ons opneemt zullen alleen hiervoor worden gebruikt. We zullen persoonlijke gegevens zonder jouw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We zullen jouw e-mailadres bewaren zolang dit nodig is voor het beantwoorden van de vragen in jouw bericht.


Disclaimer - Algemene voorwaarden


Inhoud

Er wordt veel aandacht besteed om jou van de juiste informatie te voorzien en de artikelen up-to-date te houden. Toch is het mogelijk dat gepubliceerde artikelen feitelijke onjuistheden bevatten of niet (meer) volledig zijn. De inhoud van de website is aan verandering onderhevig en kan op elk gewenst moment en zonder enige vorm van aankondiging worden veranderd door de auteur. Aan de inhoud kan geen enkel recht ontleend worden.

expeditionitalia.com en de auteur van Stichting The art of Nature kunnen onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook, die het gevolg zijn van het gebruik van expeditionitalia.com. Tevens is expeditionitalia.com niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt.


Afbeeldingen en teksten

Wij hebben ons uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat is gebruikt te achterhalen en te vermelden. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan je (mede)rechthebbende bent en je voor het gebruik daarvan niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel geen toestemming geeft voor het gebruik, dan kun je contact opnemen met info@expeditionitalia.com.


Gebruik van onze teksten en afbeeldingen

Let op: ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan kunnen inbreuk maken op intellectuele rechten. Wil je tekst of foto’s gebruiken, stuur dan even een berichtje.


Gesponsorde producten, reizen en diensten

Op expeditionitalia.com verschijnen artikelen waarin producten, reizen en diensten genoemd worden. In sommige gevallen zijn deze gesponsord. Ondanks dat deze producten of diensten niet zelf betaald zijn, zal er altijd een eerlijke mening gegeven worden over de producten, reizen en diensten, om de bezoekers van expeditionitalia.com van het beste advies te voorzien.

expeditionitalia.com gaat alleen samenwerkingen aan die passen bij de inhoud en bij de doelgroep van de website. Dit geldt voor zowel betaalde als onbetaalde artikelen, reviews en winacties.  Wanneer het artikel is ontstaan door middel van een (betaalde) samenwerking, zal dit worden aangegeven bij het betreffende artikel.


Retour, verzend & leveringsbeleid

Al onze producten zijn digitaal. Na betaling zijn de producten direct te downloaden en/of krijg je een link toegestuurd waarmee je kunt inloggen. Deze downloads en links blijven beschikbaar en bereikbaar via je eigen account op deze website. Mocht er om welke reden dan ook iets fout gaan met het te downloaden product of heb je problemen met het inloggen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op, zodat wij je kunnen helpen. Stuur dan een mail naar info@expeditionitalia.com

Mocht je ontevreden zijn over een digitaal product, training/cursus of een onderdeel daarvan, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten, door een mail te sturen naar info@expeditionitalia.com. Geef daarin zo duidelijk mogelijk de aard van de klacht aan, zodat wij in staat zijn te reageren wanneer de klacht gegrond is en om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven nemen wij niet in behandeling. Klachten dienen binnen 7 dagen na de start van een online cursus te worden gemeld. Indien je de klacht later meldt, heb je geen recht meer op herstel of vervanging. Na een klacht kan er geen aanspraak worden gemaakt op een restitutie.
Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen en/of opmerkingen over deze disclaimer & privacy policy of heb jij een onjuistheid ontdekt in één van de artikelen? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar info@expeditionitalia.com.

E-mailadressen en persoonsgegevens die je aan ons toevertrouwt wanneer je contact met ons opneemt zullen alleen hiervoor worden gebruikt. We zullen persoonlijke gegevens zonder jouw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We zullen jouw e-mailadres bewaren zolang dit nodig is voor het beantwoorden van de vragen in jouw bericht.


Versie

Versie Februari 2023


Expedition Italia

Stichting The Art of Nature Foundation

K.v.k. 71776672

Paulinastraat 87

7555 JV Hengelo

Whats app +31 6 48963656 (gelieve alleen contact op te nemen via e-mail)